Poradnik dobrego życia

Kwestionariusz

  taknie

  ze snemobniżona energia po posiłkachzaburzenia koncentracjiproblemy z pamięciąbóle głowybóle brzucha po posiłkusenność po posiłkachuczucie ociężałościnawracające infekcjewzdęcia i problemy trawienne

  rozpisać dietę lecznicząrozpisać dietę redukcyjnąwspierać i motywowaćdoradzać w sprawie wyborów żywieniowych, sposobach przygotowania posiłkówpomóc w poprawny sposób wdrożyć keto zasady żywieniowepodsunąć inspiracje kulinarne, przepisy na zdrowe zamiennikipomóc w interpretacji wynikówpomóc w doborze suplementacji

  taknie

  przedpo

  wyrażam zgodę

  Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Funnel Joanna Łysak, Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec, NIP 6443197789, REGON 367450210.

  I. Oświadczam, że będę przetwarzać Pani/Pana dane wyłącznie w celu prawidłowego wykonania usługi, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO.
  Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana danych w celu marketingu bezpośredniego.

  II. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

  III. Zobowiązuję się przechowywać Pani/Pana dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania usługi, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania, zgodnie z zasadami ochrony poufności danych.

  IV. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie podmiotom, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i które ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania i ochrony poufności danych.

  V. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

  a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
  c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  d) przenoszenia danych
  e) wniesienia skargi do organu nadzorczego

  VI. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą współpracę.
  VII. Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.
  VIII. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

  Nawiązanie współpracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zgodne z obowiązującym prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu wykonania zamówionej usługi. (wymagane)